Mer hot och våld mot arbetsförmedlare

Varannan anställd på arbetsförmedlingen tycker att hot och våld har blivit vanligare de senaste åren. Det visar en undersökning som Synnovate/Temo har gjort bland 200 anställda på arbetsförmedlingen.

Agneta Kappers som är handläggare på Arbetsförmedlingen i Kalmar blev själv nyligen hotad. Hon säger till P4 Kalmar att man för att förebygga framtida hot måste informera ännu mer om vilka regler som gäller för arbetssökande.