Gratis hjälp ska få bönder att satsa

Två erfarna lantbrukare ska hjälpa kollegor som funderar på att utöka sin gris eller köttdjursproduktion. Det är Lantmännnen och KLS som betalar för upp till tio timmars rådgivning för att få fler att våga satsa. Rådgivarna kommer framför allt att använda sin erfarenhet från den egna verksamheten när de träffar lantbrukare som planerar att expandera.