Hårda vindar väntas i sydöstra Sverige

För östra delarna av Sydsverige har SMHI utfärdat en klass 1-varning, den lägsta klassen på en tregradig skala. Vindbyar på 20 till 21 meter per sekund kan förekomma under nyårsdagens eftermiddag och kväll. På eftermiddagen väntas hårda eller mycket hårda sydvästliga vindar i Kalmar län. Dessa kan uppgå till stormbyar enligt SMHI.