Priset för tandvård ökar

Det senaste året har priserna inom folktandvården fortsatt att öka i landet och de har i genomsnitt gått upp med 10 procent. Det visar en granskning som ekot gjort. Kalmar län ligger under genomsnittet, då taxan inom folktandvården höjts med sju procent.
Men på en del håll är prisökningarna betydligt större och dessutom råder stora prisskillnader mellan folktandvården i olika län. Att dra ut en tand i Blekinge kostar 330 kronor, men i Värmland är det mer än dubbelt så dyrt, 817 kronor. Sedan avregleringen 1998 har tandvårdskostnaderna stigit med omkring 40 procent enligt Landstingsförbundet.