Studenter tycker utbilningar är slappa

Två av tre studenter tycker att kraven på universitet och högskolor är för låga. Bara 32 procent av de heltidsstuderande lägger mer än 30 timmar i veckan på sina studier. Minst ambitiösa är eleverna på juridik- och samhällslinjerna. Det visar undersökningen sudentspegeln som Högskoleverket gjort med hjälp av 15 500 studenter. Den visar också att utbildningen inte i någon högre grad bidrar till studenternas engagemang i samhällsutvecklingen eller förståelsen för kulturella och sociala skillnader mellan olika grupper.