Få invandrare röstar i landstingsval

Om inte dom politiska partierna blir bättre i år på att få invandrare att gå och rösta i valet, kommer bara 1500 utländska medborgare att rösta i landstingsvalet i länet i år. Detta trots att så många som 4300 egentligen har rätt till det. Detta innebär att bara var tredje utnyttjar möjligheten att påverka vilka som styr landstinget nästa mandatperiod.
Om man kommer från ett land utanför EU ska man ha bott i Sverige de senaste tre åren för att få rösta i landstingsvalet. Kommer man från ett annat EU-land räcker det att man folkbokfört sig här.