500 strömlösa under måndagen

Cirka 500 hushåll i länets sydvästra delar blev strömlösa under nyårsdagens kväll.

Ändå klarade sig länet undan stormen över sydsverige mycket lindrigt.

Som mest var 30 000 abonnenter utan ström i sydsverige. Äännu på tisdagsmorgonen var över 8 000 i grannlänet Kronoberg utan ström.

- Vi hade några intensiva timmar från klockan 18 och framåt, men till midnatt  hade alla ström tillbaka, säger Eons regionchef Håkan Gunnarsson

- På andra sidan länsgränsen har det regnat mer, träden står mer ostadigt och dessutom blåste det nog mer där än i vid ostkusten.