Södra en allt större energiproducent

Skogsbolaget Södra som bland annat äger Mönsterås bruk blir allt mer en energiproducent. Det senaste steget är att Södra har börjat producera el. Idag gör företaget all el de behöver själva, men de säljer även stora mängder. Under 2007 räknar man med att det blir 0,4 terrawattimmar, vilket motsvarar 40 procent av den totala svenska vindkraftstillverkningen av el.

Sedan tidigare värmer spillvärme från bruket i Mönsterås nästintill hela samhället.

Men Roland Löfblad som är teknisk chef i Södrakoncernen säger till P4 Kalmar att det här bara är början. Södra är med i två olika projekt som i framtiden ska ge fordonsbränslen från skogsråvara. 2010 tror han att det kommer finnas en fabrik som tillverkar fordonsbränslet.