Kroppsvärme värmer upp i energisnåla hus

Nu satsar HSB på nya energisnåla lägenheter i Kalmar och det är de som bor i lägenheterna som själva ska stå för värmen. De energisnåla husen som ska byggas kallas passivhus och i dem ska man kunna halvera sina energikostnader.

I stället för taditionella värmesystem utnyttjar man spillvärme från hushållsapparater och kroppsvärme. Det innebär att isoleringen måste vara bättre och tjockare än i ett vanligt hus.

Dessutom är glasen i fönstrena specialbehandlade för att inte läcka värme. Men det handlar inte bara om moderna lösingar. Den hederliga gamla farstun är en viktig sluss mellan den varma lägenheten och den kalla uteluften.