Högskolestudenter behöver mer stimulans

Högskolan i Kalmar kan göra mer för att stimulera studenterna till engagemang. Både i utbildningen och samhällsutvecklingen. Det säger högskolans rektor Örn Taube, med anledning av Högskoleverkets stora enkätundersökning om kvaliteten på lärandet som bland annat visar att majoriteten av landets studenter tycker att kraven från högskolan är får låga.
Här i Kalmar kommer man bland annat att se över upplägget av vissa utbildningar för att se om man eventuellt kan göra studenttiden mer effektiv för studenterna. Och redan nu pågår en satsning med en ny utbildning som bland annat ska ge studenterna en bredare allmänbildning.