Planer på ny storterminal i Kalmar

Regionförbundet har planer på att anlägga en storterminal i Kalmar, där flyg, buss och tåg ska gå från samma ställe. Projektet är väldigt intressant, men än så länge bara på visionsstadiet. -Det skulle kunna bli verklighet tidigast om 8-10 år,säger Hans Hjertonsson, flygplatschef i Kalmar, till P4 Kalmar. Den gemensamma terminalen skulle kosta mellan 200 och 400 miljoner kronor. Enligt regionförbundets Roger Kaliff är det samordningseffekterna man vill komma åt.