Satsning på jämställd vård

Vården ska bli mer jämställd i Kalmar län. Det är åtminstone målet för de tjugo kvinnor som har utbildats till handledare i jämställd vård.

En av de är Lisbeth Axelsson som är undersköterska på Stensö vårdcentral i Kalmar. Hon säger till P4 Kalmar att vården behöver bli mer lyhörd och då särskilt när det gäller äldre kvinnor. Projektet kan komma att växa så att ytterligare 80 landstingsanställda får utbilda sig till handledare och starta studiecirklar för sina kollegor.