Villaägare i Småland bäst på biobränsle

Småländska villaägare ligger i topp vad det gäller att värma upp huset miljövänligt. 21 procent av de småländska villorna värms med bioenergi, till exempel pellets, ved eller träflis. Motsvarande siffra för landet som helhet är 11 procent. I stockhomsregionen är det mindre än 1 procent som värmer upp sina hus enbart med förnyelsebart bränsle.