Röklukt oroar länsbor

Stora skogsbränder i Ryssland har gjort att sos alarm i Växjö blivit nedringt av oroliga personer i södra Sverige som känt röklukt. Man har trott att det har brunnit i skogarna i närheten. Men efter att räddningstjänsten letat utan att hitta några bränder har det visat sig att det är omfattande bränder i Ryssland som ligger bakom larmen. Den vind som blåser har helt enkelt fört med sig brandlukten över Östersjön till sydöstra Sverige.