Länets kvinnor allt mer stressade

De senaste tio åren har den arbetsrelaterade stressen och ohälsan ökat markant i Kalmar län, speciellt tydlig är ökningen bland kvinnor. Det visar TCOs rapport Stressen knäcker Sverige - diagnos Kalmar. Den bygger på SCBs arbetsmiljöundersökningar 1991 0ch 2001. Nästan hälften av de anställda förra året upplevde att de var utröttade i kroppen när de kom hem från arbetet. Även ökningar av att inte kunna koppla av och släppa tankarna på arbetet när de kom hem liksom sömnsvårigheter har ökat markant. Stressen är störst bland lärare, vårdpersonal, kassapersonal och yrkesförare visar undersökningen.