Brister i storhushåll

Livsmedelsverket har gjort omfattande kontroller på storhushållskök i Sverige. Sju kök i Kalmar län ingick i stickprovskontrollerna och samtliga hade brister. Från två anmärkningar upp till 17.
De undersökta köken är restaurang 4 kök och Pizzeria Dinos i Kalmar, Söderåkra skolmåltider, Eurest på Mönsterås bruk, Emågården Värdshuset i Högsby, Fingerkroken i Oskarshamn och Bra mat i Emmaboda. Bristerna gällde allt från underhåll av lokaler, via dåliga kylmöjligheter, till att färdig mat förvaras tillsammans med råvaror. Det skriver Barometern. Emågården Värdshuset saknade till och med lokalgodkännande från lokala myndigheter.