Satsning på IT i sjukvården vid högskolan i Kalmar

En helt ny professur i hälsoinformatik har inrättats på högskolan i Kalmar. Det är docenten och läkaren Göran Petersson som ska leda forskningen om hur IT och annan datateknik bättre kan tjäna sjukvården.

Göran Peterson tycker att det är bra att landstingen redan satsar på den moderna tekniken, men dom behöver hjälp för att förbättra nyttan av IT-satsningen.