Positivt om Gula Villan - men pengarna saknas

Det är fortfarande inte klart om det blir en fortsättning för satsningen vid Gula Villan i Kalmar där personer i riskzonen för utbrändhet får rehabilitering. Landstingspolitikerna är positiva, men för att det ska bli en fortsättning krävs tre miljoner från Försäkringskassan. 

Projektet har tillfälligt förlängts till sista mars och landstingsstyrelsens arbetsutskott på onsdagen var politikerna eniga om att projektet bör fortsätta även efter det.

Det bör till och med bli större och omfatta hela länet. Det beräknas kostas sex miljoner kronor.

Men det är inte löst hur man ska klara av att finansiera det.

En fortsatt satsning bygger på att försäkringskassan går in med hälften av pengarna och landstinget har ännu inte fått något svar på hur försäkringskassan ställer sig.