Stora faror med skogsröjningsarbete

Drygt en miljon kubikmeter skog beräknas ha fallit i länet under stormen i helgen. Värst är läget i Vimmerby kommun men även Nybro och Hultsfred är svårt drabbat. Arbetet med att röja upp är farligt och redan har en skogsarbetare omkommit.

Martin Lundgren vid skogstyrelsen säger till P4 Kalmar att röja i stormfälld skog krävar avancerad huggarkunskap och att man i princip aldrig ska jobba ensam i skogen utan ta hjälp av grannar eller lämna över till skogsmaskiner.

Under vintern kommer skogstyrelsen att genomföra en extra informationskampanj för att beskriva riskerna med att jobba i stormskadad skog och hur den bäst ska tas omhand i tid för att undvika ännu större angrepp från granbarkborrar.