Klartecken för återstart av O1:an

Oskarshamns kärnkraftsgrupp får nu klartecken att återstarta reaktor ett i Simpevarp, den så kallade O1:an. Statens kärnkraftsinspektion har godkänt de åtgärder som OKG vidtagit efter stoppet i somras.

I somras stoppades ju O1:an eftersom den var av samma typ som den reaktor i Forsmark där flera av säkerhetssystemen hade slagits ut.

Sedan tidigare har OKG bestämt att starta upp reaktorn under andra hälften av januari.