Kährs slopar sitt helgskift

Golvfabriken Kährs i Nybro kommer att slopa sitt helgskift. Det berör ett 70- tal anställda som kommer att erbjudas jobb i organisationen på andra skift under veckan.

-För många kommer omställningen att innebära problem säger Guerriona Dobrini från Skogs och trä facket då de inte på kort varsel kan ordna barnomsorg och sitt sociala liv som i många fall är inrättat efter just helgjobben .

VD:n Folke Becker säger att företaget nu sätter produktions och försäljningsrekord men man producerar mer än marknaden sväljer . Därför ser man från företaget slopande av helgskiftet som den bästa lösningen då man kan erbjuda alla nya jobb.