Forskare ska studera Ölands älgar

Öland älgar blir nu föremål för ett unikt forskningsprojekt. Älgstammen har ju växt väldigt lite trots att jakten legat nere under fyra år. Till hösten ska Statens veterinärmedicinska anstalt ta prover på alla öländska älgar som skjuts, även på älgar från eventuella trafikolyckor.

Blodet, livmodern och äggstockar från älgkorna, testiklarna från tjurarna  ska noggrant gås igenom eftersom det finns misstanke om en bakterie i stammen som medverkar till att minska fertiliteten.

I Sverige har man hittills gjort liknande undersökningar på vilda djur bara  i ett par fall, skriver Östran.