Tågstopp till torsdag

Tågtrafiken mellan Kalmar och Alvesta kommer att återupptas först på torsdag i nästa vecka.

Sträckan Kalmar Emmaboda väntas vara uppröjd och klar i morgon lördag, men mellan Emmaboda och Växjö är det ännu besvärligare. Det försenar tågen med några dagar.

På sträckan Karlskrona- Emmaboda återupptas trafiken först nästa fredag, enligt banverkets prognos.

På Tjustbanan och Stångådalsbanan är det färdigröjt, men eftersom många bommar drivs med el kan trafiken inte släppas på. När den kommer igång är oklart.