Färre sjukskrivningar ger pengar till landstinget

Landstinget i Kalmar har får 18 miljoner kr extra i och med att antalet sjukskrivningsdagar minskat.  2005 träffade Landstingen en överrenskommelse med staten om att få ner antalet sjukskrivningar och det har nu alltså gett resultat.

I Kalmar län minskade antalet sjukpenningdagar i befolkningen med 7,2 procent. Pengarna ska användas för att stimulera hälso- och sjukvården att prioritera och utveckla sjukskrivningsprocessen.