Fritidsfisket kartläggs i landet

Det är mycket stort gensvar för den enkätundersökning som fiskeriverket gör bland landets fritidsfiskare. Under den första veckan har 40% av de 10 000 tillfrågade svarat på undersökningen .

Avdelningsdirektören på fiskeriverket Anders Paulrud säger att man i dag uppskattar att det finns 1,4 miljoner fritidsfiskare i landet och resultatet av undersökningen kommer att ge en uppfattning om fritidsfiskets omfattning och uttag. Men någon risk för överfiske i sjöar vatten drag och efter kusten är det inte av fritidsfisket säger han till P 4 Kalmar