Uppsägningar på försäkringskassan

Det blir stora neddragningar på försäkringskassan i Kalmar län i år.
I ett pressmeddelande skriver kassan att man beräknar att neddragningen blir 54 årsarbeten.

En del tas via naturlig avgång och genom att tidsbegränsade anställningar upphör.
Men det räcker inte utan försäkringskassan tror att 12 ytterligare måste sägas upp.