Stormar ger kvicksilverutsläpp i sjöar

Skogsarbete till följd av stormar kan öka halten av kvicksilver i fisk från de berörda områdena. Men det är ännu osäkert hur stor effekten är.

Både skogsmaskiner som röjer runt i marken och grundvattnet som stiger där skogen fällts gör att kvicksilvre  som kommer från industriutsläpp lakas ut.
Mätningar som gjorts av Institutet för vatten- och luftvårdsforskning har visat kraftigt höjda halter av kvicksilver i små skogsbäckar i några områden  efter Gudrun, men fler mätningar krävs för att få veta mer om hur mycket kvicksilver som lakats ut.