Ännu ingen tågtrafik mellan Västervik och Linköping

På söndagseftermiddagen väntades tågtrafiken mellan Västervik och Linköping komma igång igen. Men Banverket upptäckte ett fel i ett ställverk i Linköping som gör att en ny översyn måste göras på måndag innan tågen kan rulla igen.