Fördomar utbildas bort

En utbildning i mångfald är i full gång i Småland och på Öland. 18 handledare från bland annat OKG, Scania och arbetsförmedlingen har utbildats. Nu under våren ska de sprida sina kunskaper vidare  bl a på sina egna arbetsplatser.

Utbildningen är gratis mot att arbetsgivarna i sin tur sprider kunskaperna på sina arbetslpatser. Den ges av Sensus studieförbund som i sin tur fick 1,6 miljoner i stöd från EFS-rådet.

Syftet är bland annat att minska fördomar på arbetsplatserna men också inför rekrytering av nya medarbetare och samarbete med konsulter o liknande.

Totalt räknar man med att 4500 personer kommer att nås.