Regler för barn i bil styrs av längd

Vid årsskiftet skärptes reglerna för hur barn ska sitta när de åker bil. Nu är det inte längre åldern som styr utan barnets längd. Barn under 1.35 oavsett ålder ska sitta i bilbarnstol eller på bälteskudde.

Tidigare upphörde kravet vid sex år men rekommendationen har länge varit att ha någon form av skyddutrustning upp till 10-12 års ålder.

Informationen kring regelskärpningen upplevs dock inte ha fått tillräcklig spridning. Beslutet togs i starten av julhandeln och Louise Rosenlund på Baby Comfort i Kalmar säger till P4 Kalmar att nästan inga av deras kunder känt till ändringen.