Glas ska bli galler i utsatta busskurer

Skadegörelsen på busskurer i Kalmar kostar hundratusentals kronor varje år, men nu har kommunen tröttnat och byter ut glaset mot metallgaller.

De nya okrossbara busskurerna ska stå på särskilt utsatta ställen och i områden med återkommande skadegörelse.

Målet är att ungefär hälften av kommunens busskurer ska vara i metall. Om man räknar in de privatägda busskurerna med reklam utgör då plåtkurerna mellan en tredjedel och en fjärdedel av Kalmars busskurer.

Stefan Malmgren som är arbetsledare på gatu-parkkontoret i Kalmar säger att man kan spara runt 50 000-60 000 kronor per år på att byta ut det dyra glaset mot metallgaller.