Regeringen satsar på äldreomsorgen

Regeringen satsar 1,9 miljarder kronor under 2007 för att höja kvaliteten på äldrevården. Det ska bli lättare att få hembesök av doktorn och måltiderna ska bli bättre och roligare.

Kommuner och landsting får dela på 1,35 miljarder kronor för att förbättra äldrevården under 2007. Dessutom väntar man på att europeiska kommissionen ska godkänna investeringsstöd för ny- och ombyggnad av äldreboenden på 500 miljoner kronor.

Det ska bli lättare för äldre att få tillgång till läkare och de förebyggande hembesöken ska bli vanligare. Den som fyllt 80 år och fortfarande bor hemma utan hemhjälp ska erbjudas återkommande hembesök. Maten ska också förbättras, med roligare och bättre måltider.

Kommunerna bestämmer själva hur pengarna ska fördelas, men om de inte används så tvingas man att betala tillbaka.