Pårydsborna säger ja till flyktingbarn

Byagården i Påryd söder om Kalmar kommer att hyras ut som boende för ensamkommande flyktingbarn. Det beslutade Påryds byalag vid en extra stämma på måndagskvällen.

En klar majoritet var för beslutet som innebär att Byagården hyrs ut till Migrationsverket på ett år i taget, men gården kommer troligen att hyras ut under några år framöver, det säger föreningens ordförande Kjell Axelsson till Sveriges Radio Kalmar.

Kalmar kommun har som ambition att placera åtta asylsökande ungdomar i åldern 14-18 år i boendet.