KLS-chefer åtalas för miljöbrott

I Kalmar åtalas två chefer för slakteriet KLS för miljöbrott. Orsaken är att KLS för fem år sedan, efter trassel med den egna reningen, släppte ut sitt avlopp från slakteridriften direkt vidare till kommunens avloppsreningsverk, något som slog ut reningsprocessen där och innebar att många giftiga ämnen spreds direkt ut i Kalmarsund.

Åklagaren hävdar bland annat att detvå chefer som nu åtalas brustit när det gäller att informera kommunen och tillsynsmyndigheter  om problemet med den egna reningsanläggningen.