Kährs satsar på jämställt

Just nu pågår den största kartläggningen av jämställdhet bland Sveriges arbetsgivare som någonsin genomförts.

JÄMO, jämställdhetsombudsmannen, har gett 1200 företag i Sverige i uppdrag att göra lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner och sammanlagt kommer ungefär en miljon anställdas arbetssituation kartläggas ur ett jämställdhetsperspektiv.

I Kalmar län handlar det om åtta företag som granskas. Ett av dom är golvtillverkaren Kährs i Nybro.