Rutinmässig kontroll av pass på utländska medborgare

Trafikpoliser och poliser på utryckning, alla ska de nu kontrollera passet på personer som kommer från länder utanför EU:s Schengen-samarbete. Samtidigt som EU-länderna blir fler, får alltså den lokala polisen i Sverige ett större ansvar att kontrollera personer från länder utanför unionen, som är på besök eller genomresa.

EU:s yttre vallgrav, gränsen mot resten av världen, flyttas ut ännu mer från och med i år. Därmed är inte den svenska gränsen lika med Schengen-samarbetets nordöstra gräns, som den var förut. Istället går den nu utanför dom baltiska länderna, Polen, Slovakien och Ungern. Det är nu de länderna som ska sköta unionens yttre mur mot kriminalitet som försöker ta sig in i EU.

Det 22 år gamla Schengenavtalet, som Sverige undertecknade 1996, innebär att gränserna mellan medlemsländerna öppnas samtidigt som bevakningen in till området blir hårdare.

Redan tidigare har den svenska polisen kontrollerat utländska medborgare från länder utanför EU, men nu ska man göra det mer rutinmässigt.