Bättre fördelning av nämndemän

Det har skett en föryngring av nämndemännen vi länets tingsrätter och tingsställen efter årets val. Nu är 17 av nämndemännen under 40 år och medelåldern är 55 år. Det är även en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Men fortfarande är nämndemän med invandrarbakgrund klart underrepresenterade, även om även det har blivit mycket bättre sedan förra valet.

De politiska partierna har till den här mandatperioden inte haft några svårigheter att rekrytera nämndemän eftersom det numera utgpr ersättning fullt ut för förlorad arbetsinkomst.  

”Det har till och med varit kö till de här uppdragen”, säger de i valberedningarna som P4 Kalmar varit i kontakt med.