Stormen Per hade inte positiv effekt på Östersjön

Det höga vattenståndet utmed länets kust har gjort att stormen Per inte fått dom effekter på vattnet i Östersjön som SMHI önskat.

Förhoppningen var att stormen skulle föra med sig nytt syrerikt vatten in till Östersjön och att det bland annat på sikt skulle leda till mindre algblommning och mer fisk.

Men vattnet som flödade in visade sig vara för varmt och för tungt vilket betyder att stormen Per inte fått dom positiva effekter som annars så väl hade behövts i det mycket syrefattiga Östersjön.