Oljan från Finnbirch får ligga kvar

Det förlista handelsfartyget Finnbirchs öde skjuts på framtiden. Oljan kommer troligen tas upp först om ett par månader.

Finnbirch sjönk mellan Öland och Gotland den första november förra året och två medlemmar i besättningen omkom. Efter förlisningen fick rederiet i uppgift att presentera ett förslag för sjöfartsinspektionen för hur oljan i fartyget skulle tas om hand.

Deadline för det förslaget är i morgon men den kommer inte att hållas. På rederiet säger man idag att när man fått svar från de bolag som kan sanera oljan inleds diskussioner med sjöfartsinspektionen om vilket alternativ som blir bäst och det blir troligen om två veckor.

Själva oljan som finns på 83 meters djup kommer troligen inte kunnas tas upp förrän kylan och blåsten lugnat sig på Östersjön om ett par månader.