Fler alternativ för tingshuset i Västervik

De antikvariskt ansvariga på länsstyrelsen träffade på onsdagen ledningen för Västerviks kommun och Bostadsbolaget för att diskutera bolagets och kommunens planer på att bygga om Västerviks gamla tingshus till kommunhus. Ett resultat av mötet blev att Bostadsbolaget nu ska ta fram ytterligare alternativ på en planerad om- och tillbyggnad av huset som gör att man kan klara en förändring samtidigt som man försöker ta hänsyn till husets kulturhistoriska värden.

Kjell Åke Arnell, länsantikvarie, säger att huset har sådana värden att det är möjligt att göra byggnadsminne av det, samtidigt som han tror det går att hitta en bra mix mellan olika åtgångspunkter.

Sven-Åke Lindberg VD på Bostadsbolaget säger till P4 Kalmar att han är övertygad om att det går att bygga om- och till och samtidigt klara de kulturhistoriska värdena.