Hård kritik mot boende i Kalmar

Ett omsorgboende i Kalmar får hård kritk från länsstyrelsen. På boendet finns psykiskt funktionshandikappade unga. De boende gjorde anmälan då de kände sig kränkta av personalen, brist på daglig sysselsättning och dåligt bemötande av personalen.

På boendet har det förekommit våld och hot visar länsstyrelsens utredning, och omsorgsnämnden i Kalmar har försökt komma till rätta med problemen utan att lyckas.

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot boendet på flera punkter och nu måste omsorgsnämnden i Kalmar agera på nytt och komma till rätta med problemen.