Landstinget klarar inte vårdgaranti för missbrukare

Kalmar län lever inte upp till vårdgarantin när det gäller att erbjuda snabb vård för missbrukare som behöver läkemedlen Metadon och Subutex. Det visar en enkätundersökning som Mobilisering mot narkotika låtit göra.

Vårdgarantin innebär att läkare inom 90 dagar ska bedömma om en missbrukare som söker vård ska få behandling. Blir det sen beviljat, så ska behandlingen påbörjas senast inom ytterligare 90 dagar. Men det här har landstinget missat, på vissa håll.

Samtidigt ska det finnas färdiga program för vård med Subutex och Metadon vid alla tre sjukhusen. Men i länets södra del, där länssjukhuset fungerar som samlingspunkt, har det dröjt och beroendemottagningen där hänvisar till att det finns för få missbrukare. Men landstingets tillförordnade psykiatridirektör Svante Bäck tror inte att det stämmer - det handlar istället om hur känd möjligheterna till vård är, enligt honom. En annan förklaring kan vara en försiktighet till att använda läkemedlen, som många inom vården anser kan leda till nya missbruk.