Regeringen säger ja till konstmuséum

Nu kan byggandet av konstmuséet i Kalmar stadspark komma igång igåen. Bygget stoppades i september sedan kalmarbon Carl Harry Andersson överklagat till länsstyrelsen och sedan även till regeringen. Men regeringen beslutade på torsdagen att godta detaljplanen som Kalmar kommun antog i juni förra året och det innebär att kommunen nu kan bygga konstmuseet i enlighet med sina planer.