Asylsökande barn till Högsby?

Högsby kommun tillhör dom kommuner som fått en förfrågan från Migrationsverket att ta emot ett ospecificerat antal asylsökande barn och ungdomar och ordna boende för dom i kommunen

Migrationsverket skriver i sitt brev till kommunen att man hoppas på en välvillig inställning och att Högsby engagerar sig i mottagandet av ensamstående asylsökande barn.

Det gäller främst barn från Irak Somalia och Afghanistan

Kommunstyrelsen ska behandla frågan den 30 januari