Ny rådman föreslås i Kalmar

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet föreslår nya kammarrättsråd vid kammarrätten i Jönköping och nya rådmän vid tingsrätterna i Uppsala, Gotland, Kalmar och Skövde samt en vice ordförande vid övervakningsnämnden i Visby.

Till Kalmar förelslår nämnden Dan Sjåstad som ny rådman i Kalmar, som andranamn föreslås Henrik Johansson.