Museibygge igång om en månad

Bygget av nya Kalmar konstmuseum kan komma i gång igen i vecka åtta.

Det säger kommunens fastighetschef Sune Johansson till P4 Kalmar efter beskedet att regeringen på torsdagen sagt ja till planen för nytt konstmuseum i stadsparken i Kalmar.

Bygget stoppades i november efter att kalmarbon Carl Harry Andersson tillsammans med ytterligare åtta kalmabor överklagat detaljplanen till länsstyrelsen och sedan även till regeringen.