Ungdomar negativa till slutförvar

Ungdomarna i Kalmar län vill inte att det svenska utbrända kärnbränslet skall slutförvaras i närheten av där de bor.

80 procent vill inte, eller är tveksamma, till att ett slutförvar förläggs till deras hemkommun. Det framgår av den rapport som Regionförbundet i Kalmar län presenterade på torsdagen.

På regionförbundet hoppas man att slutförvaret av kärnbränslet ska hamna i Oskarshamn. Man tror att det i så fall ska få en rad positiva effekter på regionen, bl a  att det ska skapa fler arbetstillfällen.

Ungdomarna är dock inte lika positiva. I rapporten har 235 ungdomar i åldrarna 15-19 år från Borgholm, Kalmar, Oskarshamn och Västervik fått ge sin syn på planerna.