Stor cyanidsanering i Kalmar

Stora mängder av det mycket giftiga ämnet cyanid på att saneras i från den gamla gasverkstomten mittemot Folkets park i Kalmar.

Upptäckten gjordes redan för sju år sen men det är först nu i och med ombyggnaden av Södra vägen - som man valt att sanera området.

Från början av 1900-talet fram till mitten av 60-talet släppte gasverket på Södra vägen ut stora mängder tungmetaller, kolväten och cyanider. 1967 revs gasverket. När en avloppsledning 1999 skulle dras genom området återupptäcktes gifterna.

Vid provtagningen kunde man, bara några decimeter ner, uppmäta halter av cyanid som var 65 000 gånger högre än riktvärdet. Man upptäckte även halter av bly och cancerframkallande kolväten som var så höga att naturvårdsverket klassificerar det som ”mycket allvarligt tillstånd”.