Fler vill vara med i hyresgästföreningen

Intresset för att bli medlem i hyresgästföreningen tycks öka i våra trakter.

Hyresgästföreningen Småland- Blekinge ökade sitt medlemsantal med drygt 700 under förra året. Man redovisar nu 34 405 medlemmar.

I länet ökade Kalmars förening procentuellt mest med sju procent -eller 300 nya medlemmar.

I Nybro- Emmaboda minskade antalet medlemmar med nästan fyra procent.

Oskarshamn redovisar en liten ökning och Mönsterås en motsvarande minskning.