68 miljoner till naturvård

Naturvården i länet har fått 68,3 miljoner kronor i stöd. Det är Naturvårdsverket som ger pengarna till Länsstyrelsen. Bland annat ska pengarna användas till skötsel av naturreservat och nationalparker, åtgärder för hotade arter coh vattenförvaltning. Stödet är i stort sett det samma som förra året.